Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie.
Deze verordening heeft te maken heeft met je privacy en bevat regels over het gebruik van jouw gegevens.

Equitesse wil je hierbij informeren, dat de privacy- en cookieverklaring is aangepast volgens de nieuwe AVG regels.
In de verklaring staat wat we allemaal doen om je gegevens te beschermen:

Equitesse is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Alle privacy gerelateerde zaken worden intern verzorgd voor Equitesse door mevrouw Freer Veldman.

Equitesse
Voltastraat 19
7316 GH Apeldoorn
www.equitesse.nl
[email protected]
+31 6 21526955

Verwerking persoonsgegevens: Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

  • Wij verwerken je Achternaam, voorna(a)m(en), adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.
    Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
  • Betalingen worden verwerkt via Ideal, Mollie payment, waardoor wij geen inzicht hebben in bankrekeninggegevens.
  • Wij gebruiken niet jouw social media pagina(s) en/of profiel(en) om jou te monitoren of om databases samen te voegen.

 Doel van deze verwerking van persoonsgegevens: Wij leggen gegevens vast:

  • Zodat je een account kunt maken op onze website;
  • Om bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen;
  • Service te kunnen verlenen bij het gebruik van onze website: www.equitesse.nl
  • De elektronische versie van de nieuwsbrief te sturen;

 

Termijn van gegevensbewaring: Je persoonsgegevens bewaart Equitesse niet langer dan strikt nodig is voor de uitvoering van je bestelling en de levering daarvan.

Delen van persoonsgegevens: Jouw persoonsgegevens enkel gedeeld  met medewerkers van Equitesse, die geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot deze gegevens. Alle medewerkers zijn onderworpen aan geheimhouding.

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, het verbeteren van onze website (waarbij mogelijk jouw IP-adres wordt verwerkt) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens beheren of verwijderen: Je hebt het recht om je persoonsgegevens zelf te beheren. Wellicht wil je ze inzien, aanpassen of zelfs verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Equitesse en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies: De website van Equitesse maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die op de hardware van de bezoeker achterblijven. Op deze website worden verschillende cookies gebruikt:

* Functionele cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, om het gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het opsporen van misbruik van de website.

 

* Analytische cookies: Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Gemeten wordt hoeveel bezoekers de website bezoeken, op welk tijdstip de website en –pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de bezoeker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de Users.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Beveiliging van persoonsgegevens: Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies, oneigenlijk gebruik of aanpassing.Wij bewaren jouw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wanneer je online op www.equitesse.nl een bestelling plaatst, wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding, een zogenoemde Secure Socket Layer (SSL). Deze techniek zetten wij in om je gegevens te beschermen en kan je herkennen door de groene balk die boven in jouw scherm verschijnt.

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kun je ons dit laten weten per e-mail: [email protected]

 

 

Wijzigingen: Deze privacyverklaring kan door Equitesse worden aangepast.

Einde: Hierbij sluiten we onze Privacy Verklaring. Bedankt voor het doornemen van deze verklaring.
Indien je nog vragen hebt, kun je contact met ons opnemen: [email protected] of +31 6 21526955

Met vriendelijke groet,
Freer Veldman
Equitesse Paardenvoer